Paikka:         Koulukeskus, auditorio

Aika:             18:00 – 20:00

Läsnä:          42 henkilöä

 

 1. AVAUS

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jouni Halonen toivotti osallistujat tervetulleeksi, kertoi tilaisuuden taustat ja toivoi avointa keskustelua.

 

 1. TERVEHDYS

Suomen Lähilukioyhdistyksen puheenjohtaja Jukka O. Mattilan tervehdys tilaisuudelle luettiin.

 

 1. ALUSTUS

Rehtori Arto Ahtinen kertoili yksityiskohtia lukion kustannuksista, tunnusluvuista, tilastoista, opiskelutuloksista, oppilasennusteesta, vaihtoehtojen taustoista, tutkimuksista, kokemuksista, näkökannoista ja julkaisuista.

 

 1. KESKUSTELUOSUUS / ESITETYT NÄKEMYKSET

OPISKELU

-         pieniä ryhmiä on enimmäkseen kehuttu, tulokset hyviä

-         yhden opiskelijan kieliryhmä on haasteellinen

-         onko kaksoistutkinto mahdollista

-         lukiolaisille voisi tarjota kulttuuripäiviä (teatteri-, konsertti-, elokuva-, taidenäyttely-, uimahallireissuja) edes kerran vuodessa

-         opetus on laadukasta ja opettajat tukevat meitä hyvin

-         lukio on paras kielitaidon tae ammattiin ja työelämään

-         projektityyppisiä työpajoja / kursseja muiden lukioiden kanssa nykytekniikkaa hyödyntäen (musiikki)

-         opiskelijat kehittämistyöhön entistä enemmän

-         oppiminen on yksilöllistä myös ajan / iän suhteen

KUSTANNUKSET

-         lukio on palvelu, jonka yhteiskunta tarjoaa ja kustantaa

-         kuljetukset päiväopiskelijalle ovat täysin ilmaiset, koska kunta maksaa kaikkien omavastuuosuudenkin

-         sosiaalitoimessa nähdään, että kustannukset vieraalla paikkakunnalla opiskelusta perheen taloudessa huolettavat

-         vieraalle paikkakunnalle lähtiessä lapselle tehtiin selväksi, että ratkaisu vaatii töissä käyntiä, jotta rahat riittävät elämiseen ja opiskeluun

-         erityislukioa käyvä ei voi mennä töihin, eikä juuri ylimääräistä harrastaa

-         meidän lukiolainen vieraalla paikkakunnalla maksaa vajaan tonnin (=1.000 €) joka kuukausi, ei taida 15.000 euroa riittää koko lukioajan kustannukseksi

-         tilaisuudessa esiin tulleet ehdotukset eivät ole rahallisesti vaativia

MARKKINOINTI / OPISKELIJOIDEN REKRYTOINTI

-         Pelkosenniemen ja Savukosken huoltajat keskustelutilaisuuteen

-         läppäri (=kannettava tietokone) ja oppikirjat erinomainen houkutin

-         pelkosenniemiläisille enemmän infoa (keskustelutilaisuus)

-         tehokas markkinointikampanja koteihin

-         lukion esiintuominen jo varhaisessa vaiheessa

-         voisiko jo 7.-luokkalaiselle tehdä lukio-opiskelun suunnitelman

-         vuosittain kurjuutta painottava talousarviokeskustelu heijastuu oppilaisiin (”pitää säästää”)

-         lapset kokevat asioita niin kuin yleinen ilmapiiri niitä dumppaa

PAIKALLISUUS

-         opintoihin paikallisuutta: Porotalouden ammattitutkinto

-         poroerotuksissa käynti lähentäisi tuntemusta / tietämystä eri elinkeinoihin

IMAGO-NÄKEMYKSET

-         kun lukioa ei ole sitä älytään kaivata (vrt. Pelkosenniemi)

-         oma lukio on äärettömän tärkeä

-         lukio heijastuu niin moneen asiaan kunnassa (elinkeinoelämä, sivukylät, perheet, työpaikat, palvelut, muuttoliike)

NUORET

-         onko muoti-ilmiö mennä muualle lukioon (”Vaasa on käpykylä”)

-         porukassa lausuttu mielipide (”Savukoski on tylsä”) ei päde kahden kesken puhuttaessa

-         lapsen arvostaminen, lähtien jo perusopetuksesta, on tärkeä asia

-         nuorten poislähtö ei ole lukion syy, ei opetuksen syy, ei opettajien syy (sanoi lukiolainen)

-         kaveripiirin vaikutus tuossa iässä on valtava

-         yhteistyötä toimijoiden välillä (harrastukset)

-         harrastukset harrastetaan alakouluikäisenä

-         toimintaa meille on jos vain haluamme harrastaa, ei siitä ole kyse

-         16-vuotias nuori on vielä ”lapsi”, varsinkin vieraalla paikkakunnalla

-         pitää kuunnella nuoria aidosti ilman omia ennakkonäkemyksiä: Mitä he todella sanovat!

MUUT KOMMENTIT

-         vanhempien huolenpito on taattu, jos lukio käydään kotoa

-         ei pidä syyllistää jos valitsee vieraan paikkakunnan lukion

-         kaikki ammatit ja jatko-opinnot ovat hyväksyttäviä

-         taloustilanne voi lisätä lukioon hakeutumista

-         sosiaalitoimessa on havaintoja, ettei peruskoulunsa päättänyt ole kypsä vieraalle paikkakunnalle

-         arkiongelmat (esim. sikainfluenssa) ovat mutkikkaampia järjestellä etänä yksinäiselle nuorelle, jos opiskelupaikalla ei ole muita sukulaisia / tuttavia

-         ammattikoululainen on asuntolassa valvonnassa, lukiolainen ei ole

-         jos huoltaja on valmis maksamaan noin järjettömän summan muualla opiskelusta, niin täytyy selvittää MIKSI?

-         pieni ikäluokka vääristää monia asioita: Gaussin käyrä ei toteudu massan puuttumisen vuoksi

-         erityistä tukea tarvitsevien määrä ikäluokassa on sangen suuri

LISÄKSI

-         useat esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset veivät keskustelua eteenpäin

 

 1. YHTEENVETO / JATKOTOIMET

Puheenjohtaja totesi, että asiat on kirjattu muistioon. Hän piti tilaisuutta onnistuneena ja että päättäjät ja valmistelevat / toiminnasta vastaavat viranhaltijat ovat saaneet erinomaista taustatietoa asioiden eteenpäin viemiselle, jotta Savukoskella lukiopalvelut säilyvät yhteiskunnan palveluina jatkossakin.

 

 1. TILAISUUDEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta ja laajasta osallistumisesta ja toivotti turvallista kotimatkaa.

 

 

Jouni Halonen                                                                        Arto Ahtinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET     

  1. Osallistujaluettelo
  2. Lehti-ilmoitus tilaisuuden kutsu
  3. Suomen Lähilukioyhdistyksen tervehdys
  4. Luonnos tilaisuuden ohjelmasta
  5. Lukioiden tunnuslukuja 2008
  6. Oppilasennuste
  7. – 10. Näkemyksiä omasta lukiosta ja verkostomallista