Linkit

Display # 
# Web Link
1   Link   UK-kansallispuisto
Urho Kekkosen kansallispuisto on yksi maamme suurimpia luonnonsuojelualueita. Laajalle levittyvän puiston luontoon kuuluu niin mahtavia tuntureita ja laajoja soita kuin metsäisiä kairojakin. Poronhoidolla ja eränkäynnillä on alueella pitkät perinteet. Näistä toimista puiston alueella ovat muistona peurahaudat, poroaidat, kämpät ja entisöidyt kolttakentät. Poronhoito on nykyisinkin alueen keskeinen elinkeino.
2   Link   Savukosken VPK
Savukosken vpk on vuonna 1959 perustettu ensilähdön palokunta, joka vastaa ensisijaisesti Savukosken kunnan alueella tapahtuvasta operatiivisesta palo - ja pelastustoiminnasta.
3   Link   LaNuti
LaNuti palvelee nuoria, heidän vanhempiaan ja nuorten kanssa työskenteleviä. Kaikkia lappilaisia koskevat asiat löydät etusivulta, kuntakohtaiset asiat kuntien omilta sivuilta.
4   Link   Sompion kirjasto
Sompion kirjasto on Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän kuntien yhteinen kirjastolaitos, joka aloitti toimintansa 1.1.2009. Sodankylän kunta toimii Sompion kirjaston hallinnoivana kuntana ja entiset kunnankirjastot ovat nyt uuden kirjaston tasa-arvoisia toimipisteitä. Sompion kirjasto on Lapin ensimmäinen seutukirjasto.
5   Link   Opetustoimi
Korvatunturin koulun ja Savukosken lukion omat sivut
6   Link   Suomi.fi
Suomi.fin sisältö koostuu tekstien ja linkkien lisäksi asiointipalveluista ja lomakkeista, laeista sekä uutisista. Suomi.fi palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Englanninkielinen versio palvelee erityisesti Suomessa asuvia tai tänne muuttavia ulkomaalaisia, jotka eivät hallitse suomea tai ruotsia.
7   Link   Sokli
Soklin malmiesiintymä sijaitsee Savukosken kunnassa noin 12 km Suomen ja Venäjän rajalta. Suunniteltu toiminta käsittää pääasiallisesti Soklin fosforimalmien hyödyntämisen avolouhintana Soklin karbonaattimassiivin pintaosasta noin 300 ha:n alueelta. Fosforimalmien arvioitu louhintamäärä on alkuvaiheessa 4-6 Mt/a ja tuotannon loppuvaiheessa 6-10 Mt/a. Arvioidut 115 milj. tonnin malmivarat riittävät noin 20 vuoden tuotantoon. Hankkeen investointipäätös tehtäneen vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.
8   Link   Jätevesineuvonta
Jätevedenkäsittelyjärjestelmää valittaessa on otettava huomioon monia asioita. Tältä sivustolta saat tietoa jätevesijärjestelmän sunnitteluun.
9   Link   Jätehuolto
Tervetuloa Lapecon eli Lapin Jätehuolto kuntayhtymän www-sivuille. Lapeco on yhdeksän Lapin kunnan; Enontekiön, Inarin, Kemijärven, Kittilän, Muonion, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken ja Sodankylän, muodostama kuntayhtymä. Kuntayhtymä vastaa toimialueellaan liittyjäkuntiensa lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä.
10   Link   Seurakunta
Pelkosenniemen seurakuntaan kuuluu kaksi kuntaa, Pelkosenniemi ja Savukoski.
Pelkosenniemen seurakunta sijaitsee Koillis-Lapissa Kemijoen, Kitisen ja Luiron yhtymäkohdassa ulottuen idässä Kemijoen latvoille itärajalle saakka. Naapuriseurakuntina ovat Sodankylä, Salla ja Kemijärvi.
Se erotettiin Sodankylän emäseurakunnasta Suomen Senaatin päätöksellä 21.11.1916.
Samanaikaisella päätöksellä itsenäistyi myös Savukosken seurakunta, joka liittyi 1931 Pelkosenniemeen.
Seurakunta on rajaseurakunta Venäjän rajalla.
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Hae sivustolta