Salla Gate – Business and Tourism Partnership

Hankeaika:

-          3.4.2012-2.12.2014

Partnerit:

-          Itä-Lapin kuntayhtymä (pääpartneri); Kemijärvi, Pelkosenniemi, Savukoski ja Salla

-          Kirovskin kaupunki

-          Kantalahden piiri

-          Kovdorin piiri

-          Apatiitin kaupunki

-          Turjan piiri

-          Kemijärven Kehitys Oy

Hankkeen tarkoitus:

-          luoda toimiva elinkeinotoimijoiden yhteistyöverkosto, jonka puitteissa lisätään rajanylittävää elinkeinoyhteistyötä matkailussa ja kaivosteollisuutta palvelevalla alalla

-          elinkeinoyhteistyötä edistetään ja kannustetaan luomalla yrityksille toimiva tukiverkosto ja palvelut, joiden avulla rajanylittävän yhteistyön kynnys madaltuu, riskit vähenevät, kilpailukyky ja edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle paranevat

-          edistetään konkreettisella tavalla rajayhteistyötä osallistumalla hankkeen resurssien puitteissa matkailualalla kunkin hankepartnerin alueella toteutettaviin, rajayhteistyön kannalta tärkeisiin investointeihin, ja kaivosteollisuutta palvelevalla alalla tukemalla pienehköllä rahatuella kolmea yrityshanketta, jolla on toimijoita kumppanuusalueella molemmin puolin rajaa

Pitkän tähtäimen tavoite:

-          muodostaa rajanylittävän elinkeinoyhteistyön kumppanuusalue, jossa taloudellinen toiminta rajan yli on vilkasta, hyödyntäen alueen hyvää logistista asemaa ja matkailupuolella kaunista, monipuolista luontoa sekä rakennetun ympäristön, elintapojen ja kulttuurien erilaisuuksien tuomaa rikkautta

 

Mitä tehdään:

-          ensin luodaan rajayhteistyötä palveleva, toimiva yrityspalveluverkosto hyödyntäen parhaimpien käytäntöjen kokemuksia

-          samalla parannetaan rajayhteistyövalmiuksia (tietoa ja osaamista) toimijatasolla eli varsinkin yrityksissä

-          jonka jälkeen investoidaan käytännön tason rajanylittävän elinkeinoyhteistyön edistämiseen matkailualalla ja kaivosteollisuutta palvelevalla alalla

 

Budjetti:

-          1 993 251 euroa, joista investointeja 350 000 euroa (matkailu 320 000 euroa ja kaivosteollisuutta palveleva ala 30 000 euroa)

-          50 % EU-rahoitus, 40 % kansallista rahoitusta ja 10 % omaa partnerien rahoitusta

Yhteystiedot:

-          projektipäällikkö Regis Rouge-Oikarinen, puh. 040 675 5402

-          projektikoordinaattori Erkki Oikarinen, puh. 040 836 3673

-          projektisihteeri Riitta Savukoski, puh. 040 674 1473

 

www.italappi.fi

www.facebook.com/sallagate

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Hae sivustolta