Savukosken vanhainkoti ja palvelukoti

Vanhainkoti on 14 -paikkainen Savukosken kunnan laitosasumisyksikkö, joka on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille kuntalaisille, jotka eivät enää pärjää omassa kodissa sairauksien tai ikääntymisen mukanaan tuomien toimintarajoitteiden vuoksi.

Vanhainkodissa asukkaat asuvat yhden hengen huoneissa.  Ruoka- ja hoitopalvelut järjestetään asukkaalle tämän tarpeiden mukaisesti.  Henkilökuntaa on paikalla auttamassa ympäri vuorokauden.  Vanhainkotiin voi hakea kirjallisella hakemuksella, joka jätetään sosiaalitoimistoon.  Hoitomaksut määräytyvät asukkaan tulojen ja varallisuuden perusteella.

Palvelukoti on 11 -paikkainen erityisesti muistisairaille asukkaille tarkoitettu asumisyksikkö.  Palvelukodissa asuminen perustuu vuokrasuhteeseen ja palvelumaksu määräytyy avun tarpeen ja tulojen/varallisuuden perusteella.

Vanhainkodin yhteydessä on myös Savukosken vanhustenkotiyhdistyksen 10 vuokra-asuntoa, palvelutalo.  Asukkaat saavat myös apua ympärivuorokauden.  Palvelumaksu määräytyy avun tarpeen ja tulojen/varallisuuden perusteella.

Vanhainkodilla järjestetään kerran kuukaudessa kaikille ikäihmisille tarkoitettu palvelupäivä.  Se pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden toisena keskiviikkona.  Palvelupäivästä ilmoitetaan paikallislehden muistilistalla.  Sosiaalitoimi tukee palvelupäivään osallistujia tarvittavissa taksikuljetuskustannuksissa maksamalla linja-autotaksan yli menevän kustannusosuuden.

Laskutus hoidetaan sosiaalitoimistosta, johon on toimitettava palvelunsaajien tulo- ja varallisuustiedot.

Yhteystiedot:

Vanhainkoti ja palvelukoti, Vekselinmäki 11 A, 98800 SAVUKOSKI
Vastaava sairaanhoitaja Rauni Keskitalo  040 738 4730
Vanhainkoti  040 738 4697
Palvelukoti  040 518 4129
Palvelutalo  040 726 7507
Sosiaalisihteeri Sinikka Savukoski  040 725 7558
Toimistosihteeri Anne Koskenniemi  040 738 4797

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Hae sivustolta