Savukosken Saukoti

Saukoti on 14 -paikkainen Savukosken kunnan laitosasumisyksikkö, joka on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille kuntalaisille, jotka eivät enää pärjää omassa kodissa sairauksien tai ikääntymisen mukanaan tuomien toimintarajoitteiden vuoksi.

Saukodissa asukkaat asuvat yhden hengen huoneissa.  Ruoka- ja hoitopalvelut järjestetään asukkaalle tämän tarpeiden mukaisesti.  Henkilökuntaa on paikalla auttamassa ympäri vuorokauden.  Saukotiin voi hakea kirjallisella hakemuksella, joka jätetään sosiaalitoimistoon.  Hoitomaksut määräytyvät asukkaan tulojen ja varallisuuden perusteella.

Saukodilla on 11 -paikkainen erityisesti muistisairaille asukkaille tarkoitettu asumisyksikkö.  Asumisyksikössä asuminen perustuu vuokrasuhteeseen ja palvelumaksu määräytyy avun tarpeen ja tulojen/varallisuuden perusteella.

Saukodin yhteydessä on myös Savukosken vanhustenkotiyhdistyksen, 10 vuokra-asuntoa, palvelutalo.  Asukkaat saavat myös apua ympärivuorokauden.  Palvelumaksu määräytyy avun tarpeen ja tulojen/varallisuuden perusteella.

Saukodilla järjestetään kerran kuukaudessa kaikille ikäihmisille tarkoitettu palvelupäivä.  Se pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden toisena keskiviikkona.  Palvelupäivästä ilmoitetaan paikallislehden muistilistalla.  Sosiaalitoimi tukee palvelupäivään osallistujia tarvittavissa taksikuljetuskustannuksissa maksamalla linja-autotaksan yli menevän kustannusosuuden.

Laskutus hoidetaan sosiaalitoimistosta, johon on toimitettava palvelunsaajien tulo- ja varallisuustiedot.

Yhteystiedot:

Saukoti, Vekselinmäki 11 A, 98800 SAVUKOSKI
Vanhustyön ohjaaja Sirpa Korhonen  040 738 4730
Saukoti  040 738 4697
Asumisyksikkö  040 518 4129
Palvelutalo  040 726 7507
Sosiaalisihteeri Kari Hyötylä  040 725 7558
Toimistosihteeri Anne Koskenniemi  040 738 4797

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Hae sivustolta