SOSIAALITOIMI

Savukosken sosiaalitoimen toiminta-ajatuksena on tukea kuntalaisten selviytymistä elämän eri vaiheissa edistämällä ja ylläpitämällä heidän sosiaalista turvallisuuttaan ja toimintakykyään.

Hallinto

Sosiaalitoimen hallinnon tehtävänä on varmistaa sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön tekemisen edellytykset.  Tavoitteet perustuvat kuntastrategiaan ja tavoitteisiin, jotka hyväksytään vuosittain talousarviokäsittelyssä.  Sosiaalitoimen päätösvaltainen toimija on sosiaalilautakunta.  Osa sosiaalilautakunnan päätöksistä hyväksytään lisäksi Savukosken kunnanhallituksessa tai valtuustossa.  Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat julkaistaan Savukosken kunnan kotisivuilla.

Sosiaalitoimen tehtäviä käytännössä toteuttavat sosiaalisihteeri-lastenvalvoja ja sosiaalitoimen toimistosihteeri sekä lasten päivähoidon, kotipalvelun, Saukodin sekä keskuskeittiön henkilöstö.  Kaikkiaan vakituisia viran ja toimen haltijoita sosiaalitoimessa on 31.

Toimistopalvelut

Posti- ja käyntiosoite:  Savukosken sosiaalitoimi, Kauppakuja 2 A 1, 98800 SAVUKOSKI

Sosiaalisihteeri-lastenvalvoja Kari Hyötylä, puhelin 040 725 7558

·                     johto ja hallinto
·                     neuvonta ja ohjaus
·                     lastenvalvojan tehtävät
·                     toimeentuloturva
·                     päihdepalvelut
·                     vammaispalvelut
·                     kotipalvelu
·                     lastensuojelun tehtävät

Sosiaalitoimen toimistosihteeri Anne Koskenniemi, puhelin 040 738 4797

.                     toimiston asiakaspalvelu
·                     neuvonta ja ohjaus
·                     asiakasmaksupäätösten valmistelu ja asiakkaiden laskuttaminen

sosiaalitoimen laskujen käsittely
arkistointi
erilaisten tilitysten ja tilastojen kokoaminen

Sosiaalilautakunta 1.6.2017-31.5.2021

Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
   
1. Marja-Liisa Kelloniemi Puheenjohtaja 1. Anu Luiro
2. Helena Peltoniemi Varapuheenjohtaja 2. Marja-Leena Savukoski
3. Ari Veikko Puska 3. Teuvo Körkkö
4. Jorma Peltola 4. Olli-Pekka Hannula
5. Merja Ahola 5. Irja Harju


SOSIAALIPÄIVYSTYS

Sosiaalipäivystys vastaa kiireellisen sosiaalisen avun tilanteisiin virka-aikana klo 8.00-16.00 puh. 040 576 5907 sekä virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin puh. 040 7266 965.

Sosiaalipäivystyksen kiireellisen avun tilanteita ovat äkilliset ja odottamattomat tilanteet mm.:

-         lapsi jää ilman asianmukaista hoitoa

-          lapsi on päihtyneen seurassa tai hoidossa

-         alaikäinen rikoksentekijänä tai päihtyneenä

-        vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen

-        muut sosiaalisen hädän tilanteet, joissa tarvitaan välittömästi sosiaalityötä

Sosiaalipäivystykseen voi soittaa myös virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin sellaisissa tilanteissa, jotka eivät voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

Muissa asioissa ja kiireettömissä tilanteissa voi asioida arkisin klo 9-11 sosiaalisihteeri Kari Hyötylän kanssa puh. 040 725 7558 sekä sähköpostitse kari.hyotyla(at)savukoski.fi.

Hätänumeroon 112 soitetaan silloin, kun kohtaat hätätilanteen, jossa tarvitset kiireellisesti poliisin, ambulanssin tai palokunnan paikalle.

Savukosken sosiaaliasiamies
Savukosken sosiaaliasiamiehenä toimii Katja Mäkelä Merikratos Oy:stä.
Sosiaaliasiamiehen tavoitat:
puhelin: 010 830 5104 tïistai - torstai klo 10 - 13
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
postiosoite: Merikratos/Mäkelä, Ahjokatu 6, 2. krs, 40320 Jyväskylä
Lisää Sosiaaliasiamiehen tehtävistä: www.merikratos.fi
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Hae sivustolta