SOSIAALITOIMI

Savukosken sosiaalitoimen toiminta-ajatuksena on tukea kuntalaisten selviytymistä elämän eri vaiheissa edistämällä ja ylläpitämällä heidän sosiaalista turvallisuuttaan ja toimintakykyään.

Hallinto

Sosiaalitoimen hallinnon tehtävänä on varmistaa sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön tekemisen edellytykset.  Tavoitteet perustuvat kuntastrategiaan ja tavoitteisiin, jotka hyväksytään vuosittain talousarviokäsittelyssä.  Sosiaalitoimen päätösvaltainen toimija on sosiaalilautakunta.  Osa sosiaalilautakunnan päätöksistä hyväksytään lisäksi Savukosken kunnanhallituksessa tai valtuustossa.  Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat julkaistaan Savukosken kunnan kotisivuilla.

Sosiaalitoimen tehtäviä käytännössä toteuttavat sosiaalisihteeri-lastenvalvoja ja sosiaalitoimen toimistosihteeri sekä lasten päivähoidon, kotipalvelun, Saukodin sekä keskuskeittiön henkilöstö.  Kaikkiaan vakituisia viran ja toimen haltijoita sosiaalitoimessa on 31.

Toimistopalvelut

Posti- ja käyntiosoite:  Savukosken sosiaalitoimi, Kauppakuja 2 A 1, 98800 SAVUKOSKI

Sosiaalisihteeri-lastenvalvoja Kari Hyötylä, puhelin 040 725 7558

·                     johto ja hallinto
·                     neuvonta ja ohjaus
·                     lastenvalvojan tehtävät
·                     toimeentuloturva
·                     päihdepalvelut
·                     vammaispalvelut
·                     kotipalvelu
·                     lastensuojelun tehtävät

Sosiaalitoimen toimistosihteeri Anne Koskenniemi, puhelin 040 738 4797

.                     toimiston asiakaspalvelu
·                     neuvonta ja ohjaus
·                     asiakasmaksupäätösten valmistelu ja asiakkaiden laskuttaminen

sosiaalitoimen laskujen käsittely
arkistointi
erilaisten tilitysten ja tilastojen kokoaminen

Sosiaalilautakunta 1.6.2017-31.5.2021

Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
   
1. Marja-Liisa Kelloniemi Puheenjohtaja 1. Anu Luiro
2. Helena Peltoniemi Varapuheenjohtaja 2. Marja-Leena Savukoski
3. Ari Veikko Puska 3. Teuvo Körkkö
4. Jorma Peltola 4. Emilia Aaltovirta
5. Merja Ahola 5. Irja Harju


SOSIAALIPÄIVYSTYS

Virka-aikana
040 725 7558 (varanumero 040 738 4797)
tai hätäkeskus 112

Virka-ajan jälkeen 040 7012931
tai hätäkeskus 112

Sosiaaliasiamies
Seppo Niskanen Merikratos Oy,
puhelin 010 830 5106 - päivystys tiistai - torstai klo 10 - 13
email: sosiaaliasiamies(at)merikratos.fi

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Hae sivustolta